پاورپوینت دوره مدیریت کسب و کار

پاورپوینت دوره مدیریت کسب و کار

پاورپوینت دوره مدیریت کسب و کار

 

چهار عصر عمده در تاريخ جهان:

عصر شکار (تا حدود سال 900 ميلادی)

عصر کشاورزی (تا حدود سال 1750 ميلادی)

عصر صنعتی (تا حدود سال 1950 ميلادی)

عصر اطلاعات (از 1950 ميلادی به بعد)

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 67 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.