پاورپوینت درس هفتم فارسی هفتم

پاورپوینت درس هفتم فارسی هفتم

پاورپوینت درس هفتم فارسی هفتم

 

به مرتّب کردن و به شکل عادی در آوردن نظم و نثر باز گردانی می گویند. بازگردانی یعنی امروزی کردن نظم و نثر کهن.

 

تقویت التذاذ ادبی از خوانش شعر فارسی

آشنایی با نمونه ای از شعر پروین اعتصامی

آشنایی تقویت داشتن گوش پند نیوش

آشنایی با جزء دیگر جمله به نام متمم

آشنایی با بازگردانی نظم و نثر کهن          

آموزش مفاهیم اخلاقی با زبان شعر

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 38 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.