پودمان مدیریت خانواده (در عصر حاضر) تاریخچه ایجاد مدیریت رسانه

پودمان مدیریت خانواده (در عصر حاضر) تاریخچه ایجاد مدیریت رسانه

پودمان مدیریت خانواده (در عصر حاضر) تاریخچه ایجاد مدیریت رسانه

 

فهرست مطالب

مقدمه

سه رویکرد متفاوت در سه دانشکده در مقطع ارشد

بازار کار مدیریت رسانه

دو رویکرد متفاوت در مقطع دکترا

از چه زماني رشته‌هاي ميان رشته‌اي مديريت به وجود مي‌آيد؟ 

در اين ميان رشته ميان رشته اي مديريت رسانه چگونه بوجود آمد؟ 

آيا مي‌شود نتيجه گرفت كه از منظر مديريت رسانه، رسانه بيش از هر چيز يك بنگاه اقتصادي است؟ 
سازمان رسانه اي با ديگر سازمان ها چه تفاوتهايي دارد؟با توجه به اين تف

اوت،در سازمان هاي رسانه‌اي، يك مدير رسانه‌اي بايد چگونه مديري باشد و چه ويژگي هايي داشته باشد؟ 

يك مدير رسانه اي با اين خصوصيات چگونه بايد تربيت شود، آيا تحصيلات آكادميك براي تربيت چنين فردي كفايت مي كند؟ 

مقتضیات و چالش ها

چه کسانی قادرند و باید در این حوزه تحصیل، تدریس یا تحقیق کنند؟

کار با دیگران به منظور تغییر رفتار ذهنی و جسمی مخاطب از طریق رسانه

يكي از مسائلي كه در جامعه ما تاكيد و توصيه مي شود بحث خصوصي سازي و تاكيد بر اصل 44 است. بفرماييد كه خصوصي سازي چه تاثيري بر صنعت رسانه مي گذارد؟ 

این فایل با فرمت ورد ارائه شده و در 15  صفحه تنظیم و قابل ویرایش است